Vildt blomsterbed - trin for trin

Inspireret af Danmarks Naturfredningsforenings artikel om vild blomstereng har vi i nr 82 prøvet at etablere et mindre stykke med vilde blomster i forbindelse med et af vores bede, ca. 12m * 0,7m.
Til formålet er indkøbt ca 60gr. vildblomsterfrø og 350 kg. 0-4 grus

Først blev græstørvene gravet af. Dernæst blev jorden løsnet ca. et spadestik ned. Da jorden var løsnet kunne fræseren klare arbejdet, men en god kultivator havde sikkert kunne klare opgaven.

Herefter blev grus fræset ned for at gøre jorden mindre næringsrig. For at ikke alle frøene skal lande i samme ende delte vi bedet op i seks sektioner og fordelte frøene ligeligt i seks spande som hver blev blandet med et par håndfulde grus, hvorefter indholdet af spandene blev strøet ud i hver sin sektion.

Til sidst blev bedet stampet og vandet og et fint lag grus og jord strøet over. Næste sommer må vi se om bedet kommer til at ligne det sidste billede, som er taget i sommer ved Kongsnæs Seaside.

/Kim