Indkaldelse og materialer til generalforsamlingen 1. august

Bestyrelsen har udsendt indkaldelse og materialer til generalforsamlingen.

Du finder materialet  her (link): Generalforsamling 2021

Nyt bestyrelsesreferat

Bestyrelsesreferat nr. 48 er udsendt til medlemmerne og lagt på hjemmesiden.

Du finder referatet  her (link): Bestyrelsesreferater

Informationsmateriale fra REFA

Til opslagstavlen

Årets info til opslagstavlen er omdelt til alle parceller.

Du finder opslaget  her (link): indstik21

Kommisorium

Kære medlemmer.
 Vores badebros piller vil formodentlig forvitre i løbet af de kommende 7 til 10 år. Det blev vi oplyst om på sidste generalforsamling i august 2020. Forebyggelse af forvitringen vil medføre større omkostninger end opførelsen af en ny bro. En ny bro som den gamle vil koste 487.000 kr. Generalforsamlingen besluttede derfor at nedsætte et broudvalg af interesserede medlemmer. Bestyrelsen skulle udarbejde et kommissorium, som udvalget kan arbejde ud fra.
 
Broudvalget skal udarbejde forslag til hvad Grundejerforeningen kan gøre, når den nuværende bro ikke kan længere efter 2028.
 
Broudvalget består af følgende medlemmer:
 
Jimmy Nicholas Larsen, nr. 1. 
Dennis Theilgaard-Larsen, nr. 1.
Steffen Naumann Hansen, nr. 19.
Jakob Mark Sørensen, nr. 28.
Gunnar Hagemann Jensen, nr. 33.
Kim Urban Christiansen, nr. 82.
Jimmy John Mortensen, nr. 15.
 
Kommissorium for udvalgets arbejde er vedlagt.
 
Venlig hilsen,
 
Kåre Sletved.
 

Du finder kommisoriet  her (link): Kommissorium-2021

Fotos fra strandrensning d. 3. maj

Fantastiske forårsfriske fotos fra foreningens fælles flid: Link 🙂

/Kim

Bestyrelsens forårsnyhedsbrev 2021

Kære medlemmer af grundejerforeningen.
 
Foråret gør alting smukkere – også i Ore Strandpark. Corona restriktionerne bliver nu (forhåbentlig) gradvist lempet. Lad os nyde det. Vores formand, Ib Palmelund har skrevet blandt andet om årets strandrensningsprojekt i nyhedsbrevet, som er vedhæftet. Mange sommerhuse har i den sidste tid fået nye ejere. Der er nu mulighed for at nye og gamle medlemmer kan hilse på hinanden til strandrensning.
 
Venlig hilsen,
 
Kåre Sletved. (42)
 
 

Revideret Årsplan

Link: Årsplan

Bliv medlem af foreningens facebookgruppe

Nabohjælp

Trygfonden og det kriminalpræventiveråd står bag nabohjælp-netværket. Følg linket og se mere eller hent materialer: Nabohjælp

Ugeavisen Guldborgsund og Nordfalsters Avis - næsten til døren

Ugeavisen Guldborgsund og Nordfalsters Avis leveres i den blå postkasse, der er  monteret diskret på siden af vores informationstavle.
Avisen indeholder forslag til ture, oplysninger om lokale begivenheder og anden nyttig information.

Tag et eksemplar!

nordfalster