Badestrand

Hvert år i maj opfordres medlemmerne til at deltage i strandrensningen. der indkaldes ved opslag i skabet på alleen, via emails og på dette website. Formålet er at fjerne tang og vinterens efterladenskaber fra stranden, rense badebroen så stranden er klar til en god sommer. Desuden genopsættes badetrapper. Der plejer at være pænt fremmøde til dette frivillige arbejde, der normalt tager et par timer.

Både på stranden

Både der ligger på stranden eller i vandet ved broen skal være forsynet med ejerens husnummer, således at man i nødstilfælde kan kontakte ejeren

Bål

Bålpladsen er permanent lukket for afbrænding af haveaffald hvilket også gælder for de enkelte parceller. Haveaffald kan afleveres på Stubbekøbings Genbrugsplads, Thuemosevej 9.

Græsslåning

Tider for græsslåning, brug af motorsav, mv. Det henstilles til grundejerne i Ore Strandpark at støjende brug af maskiner, herunder motorplæneklippere, kædesave og lign. kun foretages i tidsrummet 9:00-12:00 og 14:00-18:00. Altså henstilles det, at man bl.a. ikke slår græs før efter 9:00 om morgenen og ikke efter 18:00 om aftenen. Endvidere henstilles det, at man friholder frokostperioden 12:00-14:00 for motorstøj.

Kørevejledning

Ore Strandpark ligger på positionen: 54″53´23.3 N og 12″04’29.5 Ø
Mange GPS systemer viser vej via Kongsnæsvej – dette er IKKE korrekt. Indkørsel er via Ore Strandvej.
Fra København køres af Sydmotorvejen E47/E55 mod Rødby.
Efter Farøbroen køres af ved afkørsel 43 (første afkørsel på Falster) og til venstre mod Stubbekøbing.
Efter 5 km kommer man til Stubbekøbing, og i T-krydset for enden af vejen køres til venstre mod Næsgaard.
Fortsæt 2,5 km gennem Stubbekøbing Øst og Ore by. Lige før man passerer ud af landsbyen, drejes til venstre ad Ore Strandvej.
Hold til venstre ad Ore Strandvej hele vejen indtil Ore Strandpark.

Regler for hæk og træer

Link:  Regler for hæk og træer mv.  Hvis du følger linket, downloader du bestyrelsens orientering om regler for hæk og træer mv. Orienteringen har været til faktatjek i kommunen og er som konsekvens heraf blevet justeret. Orienteringen vil ligge bl.a. til grund for bestyrelsens henvendelser til de grundejerne, hvor skelforholdene måtte give anledning hertil.

Renovation

 Renovationen i Ore Strandpark foretages af Refa

Praktiske oplysninger om affald og genbrug for private husstande og sommerhusejere finder du på Refas hjemmeside.

Link: Refa

Flasker og aviser m.v. kan placeres i de respektive genbrugscontainere, som er placeret på Ore Strandvej på højre side ved indkørslen til Ore Strandpark.

Skel

I forbindelse med med “Ind til skel” kampagnen, har bestyrelsen fundet et praktisk værktøj til at finde skel mellem grunde og fællesarealer.

Link:    Skelforhold omkring nr 82

Kortet stammer fra Danmarks Miljøportal og viser temmelig nøjagtigt hvor jeg skal finde mine skelpæle, og giver et fingerpeg om, min skelbeplantning  og mine bygningers placering på matriklen

Danmarks Miljøportal:

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ (link)

Støvbinding

Der er gjort forsøg hen over sommeren i 2018 med at støvbinde gruset på vores ”stamvej” og på ”cykelruten”  med magnesiumklorid et støvbindingsprodukt MG KOMBI fra GC RIEBER SALT.