Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af en formand, næstformand, kasserer samt 2 medlemmer, hvoraf den ene fungerer som sekretær.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamlng, hvorunder desuden vælges 1. og 2. supleant.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.

Bestyrelsens arbejdsplan og deadlines kan læses under menupunktet “årsplan”

Bestyrelsen vil i det kommende år bl.a. arbejde med:

  • Mulighederne for at anskaffe en handicapvenlig badetrappe
  • Indføre enten en kontingentrabat til medlemmer med e-mailadresser eller et gebyr for manglende e-mailadresse.
  • Komme med effektive tiltag vedr. hegn m.v. i fælles arealer baseret på en registrering af ”overtrædelser” samt en procedure for bestyrelsens behandling af hegnsager.
  • Udarbejde en årlig forårsfolder om forhold, som medlemmerne skal være opmærksomme på.

Bestyrelsen efterlyser frivillige hjælpere til løbende vedligeholdelsesopgaver, mindre reparationsarbejder m.m.