Uddrag af årsberetningen 2018-2019:

I år er det 50 år siden at grundejerforeningen Ore Strandpark blev stiftet. Før sommerferien i 1969 blev der afholdt et orienterende møde for grundejerne, idet der var solgt så mange grunde i 1. etape (fra cykelruten og ned til stranden), at der skulle etableres en grundejerforening. Forinden havde sælgeren, direktør Hjalmar Ibsen, været lidt bekymret for salget, så han havde bygget en meget fin helårs både- og badebro. Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 11. oktober 1969 med 35 deltagere. På generalforsamlingen sidste år blev der nedsat 2 jubilæumsudvalg og i budgettet blev der afsat 30.000 kr. til festligholdelse af jubilæet i 2019. Lørdag den 6. juli 2019 var afsat til festlighederne. Det startede om formiddagen med en byvandring i Stubbekøbing med Anne Elmer som en meget kyndig guide, og de 34 deltagere fik mange informationer, herunder lidt indblik i Ore-egnen. (Der var flere spørgsmål fra publikum. Anne Elmers besvarelse findes herunder, red.) Først på eftermiddagen var der arrangeret drageflyvning, stenmaling og krabbefiskeri, men regnen holdt mange børn væk, dog blev der fisket både rejer, en tangnål og en hundestejle og 3 smukke drager kom i luften. Derefter rykkede vi ind i tørvejr i festteltet, hvor Peter Abrahamsen med 2 venner underholdt de godt 70 fremmødte i en times tid til en varm kop kaffe med masser af hjemmebagte kager. Nye aktiviteter på stranden trak ikke så mange i kamp, men nævnes skal det, at Mogens Skipper-Pedersen fra nr. 34 blev en sikker vinder i krolf, og at den 9 årige Thøger fra nr. 3 blev en overraskende vinder i killerdart. Festen sluttede med en vellykket gallamiddag i teltet med 82 tilmeldte medlemmer og gæster til 2 velstegte pattegrise hertil to store, lækre hjemmelavede salatbuffeter. Efter formandens jubilæumstale blev der afsunget en rammende festsang med tekst lavet af Zita Palmelund (nr. 21). (se sangen herunder)

Jubilæumstidsskriftudvalget

Udvalget har valgt Merete Rønde, nr. 34, til at forevige dagen. Hun har flittigt pendlet mellem de forskellige aktiviteter med sit fotografiapparat.

Se billeder fra de forskellige aktiviteter i galleriet: Link til galleri

Rundvisning v. Anne Elmer Lolland Falster museum

Om Ore:

Aelmer

Svar fra Anne Elmer på spørgsmål fra publikum:

  • Kalkmalerierne i Skt. Anna-kapellet i kirken:
    o. 1480, på nord- og østvæggen i S. Annas kapel. På en baggrund af blomster og stjerner og på et af græstotter flygtigt markeret terræn står på hver side af østvinduet de hellige bisper, S. Severinus med kirkemodel, og S. Nicolaus (?) med bog. Længst mod vest står pesthelgenen S. Rochus med en bog i venstre hånd og fremviser et pestsår, som en knælende engel velsignende løfter hånden imod. På østvæggen ses S. Martin til hest i færd med at skære en flig af sin kappe. Over helgenernes hoveder er skriftbånd med deres navne og derover et planteslyng, som må antages tidligere at have fortsat op i hvælvingstoppen. Ribberne er malet med vinkelbånd, og på undermuren findes et indvielseskors (Kilde: Danmarks Kirker, Nationalmuseet) Kalkmalerierne tilskrives Elmelundemesterens værksted.
  • Biografen i Stubbekøbing og Frejs hotel:
    Jeg har spurgt kolleger om disse to bygninger. De mener, at Frejs Hotel blev revet ned lige omkring 1970. Og da I oplyste, at jeres stiftende generalforsamling fandt sted på hotellet, må det være kort tid efter denne, at hotellet lukkede. Om biografen fortæller mine kolleger, at det nok har været i midten eller slutningen af 1980’erne, den lukkede. I kan finde billeder af de to bygninger på arkiv.dk og læse mere i Huse i Stubbekøbing, udarbejdet af Tegnestuen Iversen, Høg & Raabyemagle ; redigeret … af Allan Tønnesen, Charlotte Iversen og Jens Høg

Zita Palmelunds tekst til Lundeborghymnen: