Ore Strandpark er en lille udstykning af sommerhuse ved Ore Strand tæt ved Stubbekøbing. Udstykningen består af 81 sommerhusgrunde, hvor nogle har udsigt over Grønsund, Farøbroen, Bogø, Møn og Sydsjælland, mens andre grænser direkte op til åbne marker.

Ore Strandpark er opbygget omkring en allé med rønnebærtræer og lukkede stikveje. Alléen giver adgang til et stort fællesareal ned til vandet. Herfra er der adgang til badestranden, hvor grundejerforeningen har opsat bade- og bådebro.

Ore Strandpark er udstykket i 2 omgange i 1966 og 1969 på jord bla. fra Ore Strandgård (i dag: Ore Strandpark 1). Der forefindes en lokalplan for området.