Vålse Vesterskov er en lille skov der ligger i Falsters aller nordvestligste hjørne. Netop nu i marts/april blomstrer mange af forårsbebuderne, fx finder man både hvide, gule og blå anemoner, violer og hulrodet lærkespore. Endvidere blomstrer mirabel og slåen er på vej. Tag evt en pose med til at sanke ramsløg i.
I forbindelse med skoven er også en større strandeng hvor der især i foråret ses mange fugle.
Følg kortet til skoven.
Parker ved skovløberstedet og spadser mod vest ad den store sti hvor du i starten går langs skovbrynet, eller gå ad sporet mod øst hvor du kommer ud på den store strandeng.
Du kan også fortsætte i bilen ned til stranden og strandengen.