Ore Strandpark er en lille udstykning af sommerhuse ved Ore Strand tæt på Stubbekøbing. Udstykningen, der dækker 13,5 ha, består af 81 sommerhusgrunde, som er bebygget med med velholdte huse på dejlige naturgrunde. En række af grundene har direkte udsigt over det skønne Grønsund, over til Farøbroen, Bogø, Møn og Sjælland, mens andre grunde grænser direkte op til åbne marker. Ore Strandpark er opbygget omkring en rønnebærallé med lukkede stikveje. Alléen giver adgang til et stort fællesareal ved vandet. Herfra er der adgang til badestranden, hvor grundejerforeningen har opsat bade- og bådebro. Ore Strandpark er udstykket i 2 omgange i 1966 og 1969 på jord bla. fra Ore Strandgård (i dag: Ore Strandpark 1). Der forefindes en lokalplan for området, og desuden har området sine egne deklarationer. Adgang til Ore Strandpark sker via Ore Strandvej. Se kørevejledningen.