Man kommer til Bøtø plantage ved at køre sydpå ad Gedser landevej. I Marrebæk drejes mod Marielyst Familiecamping. For enden af  vejen drejes mod syd ad Bøtø Ringvej som ender i en stor P-plads. Skoven/plantagen  er købt af en naturfond der har sat kvæg og heste ud, for at skabe et overdrevs-agtigt landskab. Flere steder kan man komme ud på diget og gå langs stranden tilbage til P-pladsen. Hele området rigt på blomster og sjældne sommerfugle. Fra Bøtø ringvej er der skilte til to fugletårne hvor der ofte observeres havørne